Vietcorp là đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ lưu trữ và các giải pháp Thin Client cho các công ty truyền thông sử dụng xử lý nội dung số.

Khách hàng theo ngành

Giáo dục

Nhà máy

Giao thông vận tải

Truyền thông

Doanh nghiệp khác

Khách hàng theo thương hiệu

vCloudPoint

Asustor

Centerm