vCloudPoint – Giải pháp một máy tính chia ra 30 người cùng sử dụng
Giải pháp tiết kiệm:
Giảm 70% chi phí đầu tư ban đầu
Giảm 90% chi phí quản lý
Giảm 95% chi phí điện năng
Giảm 90% chi phí nâng cấp hệ thống trong tương lai.
Hiện nay #vCloudPoint đã được hàng ngàn khách hàng tin dùng & triển khai trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giảm chi phí đầu tư & thuận tiện trong quản lý.

Khách hàng theo ngành

Giáo dục

Nhà máy

Giao thông vận tải

Truyền thông

Doanh nghiệp khác

Khách hàng theo thương hiệu

vCloudPoint

Asustor

Centerm