Thiết bị lưu trữ và backup dữ liệu, ghi hình camera IP NAS