Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V

Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V 1

Active Backup for Business

Tập trung các tác vụ sao lưu cho môi trường vật lý và ảo để đảm bảo dữ liệu và dịch vụ luôn sẵn sàng.

Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V 2

Sao lưu và khôi phục cho VMware và Hyper-V

Sao lưu không giới hạn máy ảo VMware® vSphere™ và Microsoft® Hyper-V® với công nghệ giảm dung lượng lưu trữ mạnh mẽ.

Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V 3

Sao lưu không cần phần mềm cho VMware và Hyper-V

Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V 4

Sao lưu gia tăng

Tăng tốc độ quá trình sao lưu bằng tính năng tích hợp gốc với VMware Changed Block Tracking (CBT) hoặc Microsoft Hyper-V Resilient Change Tracking (RCT) để chỉ truyền dữ liệu đã thay đổi trong mỗi tác vụ sao lưu mới.

Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V 5

Sao lưu ảnh có xác định ứng dụng

Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu trong các ứng dụng nhận biết VSS, bao gồm Microsoft Exchange, Active Directory, SQL và SharePoint chạy trên VMware hoặc Hyper-V.

Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V 6

Tích hợp tính năng khử trùng lặp toàn bộ dữ liệu

Giảm đáng kể dung lượng cần thiết trên các thiết bị và nền tảng bằng cách chỉ lưu các tập tin trùng lặp một lần.

Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V

Xác minh độ tin cậy khi sao lưu

Đảm bảo độ tin cậy sao lưu thông qua mô phỏng trên màn hình máy ảo trên Synology VMM.

Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V 8

Bảo vệ toàn diện với quy tắc sao lưu 3-2-1

Sao chép các bản sao lưu ngoài cơ sở sang một Synology NAS khác và khôi phục dữ liệu nhanh chóng khi cơ sở sản xuất ngừng hoạt động.

Khôi phục những dữ liệu bạn cần trong nháy mắt

Nhanh chóng khôi phục máy ảo vào phần mềm giám sát máy ảo

Giảm thiểu thời gian khôi phục (RTO) bằng cách khôi phục máy ảo thành VMware, Hyper-V hoặc Synology VMM từ bản sao lưu của chúng.

Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V 9

Khôi phục vào Virtual Machine Manager

Di chuyển máy chủ vật lý hoặc máy ảo sang Synology VMM khi xảy ra tình trạng gián đoạn không mong muốn hoặc trong môi trường kiểm tra nâng cấp. Khi các phần mềm giám sát máy ảo ban đầu khôi phục trạng thái trực tuyến, bạn có thể khôi phục máy ảo trở lại các phần mềm giám sát máy ảo ban đầu.

Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V 10

Cổng khôi phục tự thao tác

Quản trị viên và người dùng được ủy quyền có thể duyệt xem các bản sao lưu và tiến hành khôi phục chi tiết từng tập tin.

Giải pháp sao lưu VMware và Hyper-V 11

Hãy để Vietcorp giúp bạn tìm ra thiết bị NAS Synology tốt nhất cho môi trường của bạn.

You've just added this product to the cart: