Surveillance Device License Pack

Gói License Thiết bị Synology Surveillance được thiết kế để triển khai camera, mô-đun I/O, hệ thống liên lạc nội bộ, bộ điều khiển truy cập, loa IP và thiết bị quản lý bán hàng được thiết lập trên Synology Surveillance Station. Theo mặc định, bạn sẽ có license mặc định kèm theo Synology NAS/NVR; có thể mua thêm license bổ sung cho các thiết bị giám sát bổ sung khi doanh nghiệp của bạn phát triển hơn.