Vietcorp cung cấp cho doanh nghiệp những giải pháp zero/thin client cùng những giải pháp lưu trữ với NAS.

Sau đây là những khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ của Vietcorp.

Khách hàng theo ngành

Giáo dục

Nhà máy

Giao thông vận tải

Truyền thông

Doanh nghiệp khác

Khách hàng theo thương hiệu

vCloudPoint

Asustor

Centerm