Download

Danh sách Datasheet các sản phẩm WD File name Version Datasheet WD Gold WD1005FBYZ-WD141KRYZ Datasheet WD Purple WD10PURZ-WD140PURZ Datasheet WD Red WD10JFCX-WD140EFFX Datasheet WD RedPro WD2002FFSX-WD101KFBX Datasheet WD RedPro WD2002FFSX-WD141KFGX Datasheet WD Ultrastar 1W10001-0F31284 Datasheet WD Ultrastar DC HC510 Datasheet WD Ultrastar DC SA210

Xem thêm  

Tài liệu liên quan hướng dẫn cài đặt và sử dụng cho các sản phẩm Centerm File name Version CCCM 5.2 user manual CCCM 6.0 user manual CCCM installation manual Centerm COS 6.20 user manual SEP user manual WES 7 user manual

Xem thêm  

Tài liệu giới thiệu chi tiết về sản phẩm vCloudPoint và ứng dụng trong doanh nghiệp. File name Version vCloudPoint-Presentation.pdf vCloudPoint-Presentation.pptx

Xem thêm  

Các phần mềm liên quan để sử dụng giải pháp vCloudPoint File name Version vMatrixInstall_2_5_2_13727.exe 2.5.2 JoinVDI_1_434_130_0423_011402.iso 1.434.130.0423.011402 JoinVDI_Guest_Tools_Setup_20200617.001.zip JoinVDI-Installation-Tool.exe

Xem thêm  

Tài liệu liên quan đến việc triển khai, hướng dẫn chọn máy chủ và hướng dẫn tính toán chi phí cho việc triển khai hệ thống vCloudPoint. File name Version vCloudPoint Deployment Planning vCloudPoint Hướng dẫn chọn cấu hình máy chủ vCloudPoint TCO Calculator

Xem thêm  

Danh sách Datasheet các sản phẩm Centerm File name Version Datasheet Centerm C10 Datasheet Centerm C71 Datasheet Centerm C75 Datasheet Centerm C92 Datasheet Centerm D610 Datasheet Centerm F310 Datasheet Centerm F510 Datasheet Centerm F610 Datasheet Centerm F620 Datasheet Centerm TS660

Xem thêm  

Danh sách Datasheet các sản phẩm Ncomputing File name Version So sánh các model NComputing Datasheet Ncomputing EX series EX400 Datasheet Ncomputing L series L300 Datasheet Ncomputing L series L350 Datasheet Ncomputing RX series RX RDP Datasheet Ncomputing RX series RX300  

Xem thêm  

Danh sách Datasheet các sản phẩm Seagate File name Version Datasheet Seagate Enterprise ST10000NM0096 -ST10000NM0016 Datasheet Seagate Enterprise ST600MM0009- ST2400MM0129 Datasheet Seagate Exos ST10000NM0608-ST14000NM0428 Datasheet Seagate Exos ST1000NM0008-ST2000NM0008 Datasheet Seagate Exos ST1000NM0045-ST6000NM0245 Datasheet Seagate Exos ST1000NM0055-ST6000NM0235 Datasheet Seagate Exos ST12000NM0037-ST12000NM0007 Datasheet Seagate Exos ST14000NM012G-ST14000NM001G Datasheet Seagate Exos ST16000NM007J-ST18000NM000J Datasheet Seagate Exos ST2000NM0105-ST8000NM0045 Datasheet Seagate Exos […]

Xem thêm  

Danh sách Datasheet các sản phẩm Synology File name Version Datasheet Synology DS1019+ Datasheet Synology DS118 Datasheet Synology DS120j Datasheet Synology DS1520 Datasheet Synology DS1618+ Datasheet Synology DS1817 Datasheet Synology DS1819+ Datasheet Synology DS218 Datasheet Synology DS218j Datasheet Synology DS218play Datasheet Synology DS220j Datasheet Synology DS2419+ Datasheet Synology-DS3018xs Datasheet Synology DS3617xs Datasheet Synology DS416slim Datasheet […]

Xem thêm  

Danh sách datasheet sản phẩm vCloudPoint File name Version Datasheet vCloudPoint V1 Datasheet vCloudPoint S100

Xem thêm