Vietcorp tự hào là đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho các trạm đăng kiểm trên toàn quốc và những doanh nghiệp trong ngành giao thông vận tải.

Khách hàng theo ngành

Giáo dục

Nhà máy

Giao thông vận tải

Truyền thông

Doanh nghiệp khác

Khách hàng theo thương hiệu

vCloudPoint

Asustor

Centerm