Chứng chỉ kỹ thuật viên VIETCORP

Vietcorp với đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp được cấp các chứng chỉ thế giới và có nhiều năm kinh nghiệm (hơn 15 năm kinh nghiệm) trong lĩnh vực thiết bị lưu trữ NAS, Cloud PC sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất và nhanh nhất có thể.

Chứng chỉ kỹ thuật hãng Synology

Vietcorp có đầy đủ chứng chỉ từ Synology như : Synology System Integrator , Synology Surveillance Specialists, Synology Mail Specialist, Synology Service Provider

Chứng chỉ Synology công ty VIETCORP
Chứng chỉ Synology công ty VIETCORP

 

Chứng chỉ kỹ thuật viên công ty VIETCORP

Ông Trần Quốc Toản

 

Ông Tran Quoc Thanh

 Ông Hoang Phung Bao

Nguồn: VIETCORP