Chứng chỉ kỹ thuật viên VIETCORP

Vietcorp với đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp được cấp các chứng chỉ thế giới và có nhiều năm kinh nghiệm (hơn 15 năm kinh nghiệm) trong lĩnh vực thiết bị lưu trữ NAS, Cloud PC sẽ hỗ trợ bạn một cách tốt nhất và nhanh nhất có thể.

Chứng chỉ kỹ thuật hãng Synology

Vietcorp có đầy đủ chứng chỉ từ Synology như : Synology System Integrator , Synology Surveillance Specialists, Synology Mail Specialist, Synology Service Provider

Chứng chỉ kỹ thuật hãng SynologyChứng chỉ kỹ thuật hãng Synology 2

 

Chứng chỉ kỹ thuật viên công ty VIETCORP

Ông Trần Quốc Toản

ToanTran_CCNA

ToanTran_MCDBA

ToanTran_MD

TranQuocToanMCSA2000

Tran-Quoc-Toan-MCSA2003

TranQuocToan-MCSE

 

Ông Tran Quoc Thanh

Nguồn: VIETCORP