Khách Hàng vCloudPoint

vCloudPoint – Giải pháp một máy tính chia ra 30 người cùng sử dụng
Giải pháp tiết kiệm:
Giảm 70% chi phí đầu tư ban đầu
Giảm 90% chi phí quản lý
Giảm 95% chi phí điện năng
Giảm 90% chi phí nâng cấp hệ thống trong tương lai.
Hiện nay #vCloudPoint đã được hàng ngàn khách hàng tin dùng & triển khai trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giảm chi phí đầu tư & thuận tiện trong quản lý.

Khách hàng theo ngành

Giáo dục

Nhà máy

Giao thông vận tải

Truyền thông

Doanh nghiệp khác

Khách hàng theo thương hiệu

Synology

vCloudPoint

NComputing

Asustor

Centerm

Xem thêm Showcase vCloudPoint