Giáo Dục

Vietcorp là nơi tin cậy cung cấp những sản phẩm và giải pháp phù hợp cho các bậc đào tạo từ chính quy đến các trung tâm đào tạo chuyên môn cao.

Sau đây là một số khách hàng tiêu biểu trong ngành giáo dục đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ của Vietcorp.

Khách hàng theo ngành

Giáo dục

Nhà máy

Giao thông vận tải

Truyền thông

Doanh nghiệp khác

Khách hàng theo thương hiệu

Synology

vCloudPoint

NComputing

Asustor

Centerm

Xem thêm Showcase Giáo dục