GIẢI PHÁP VCLOUDPOINT CHO PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ

vCloudPoint cung cấp giải pháp thay thế máy tính cho phòng học vi tính, phòng Lab học ngoại ngữ, máy tính khối văn phòng của trường học.

GIẢI PHÁP VCLOUDPOINT CHO PHÒNG HỌC VI TÍNH

vCloudPoint cung cấp giải pháp thay thế máy tính cho phòng học vi tính, phòng Lab học ngoại ngữ, máy tính khối văn phòng của trường học.

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÒNG HỌC VỚI VCLOUDPOINT CLASSROOM CONTROL

GIẢI PHÁP XUẤT DỮ LIỆU RA MÀN HÌNH CHO CÔNG NHÂN TRONG NHÀ MÁY


GIẢI PHÁP VCLOUDPOINT THAY THẾ MÁY TÍNH VĂN PHÒNG

vCloudPoint Zero Client đem đến cho người dùng trải nghiệm quen thuộc như sử dụng máy tính và cung cấp giải pháp 30 người cùng sử dụng chung 1 máy tính Core i7

GIẢI PHÁP VCLOUDPOINT CHO CALL CENTER