UBND Phường 10 Quận 3 tặng hoa Vietcorp nhân ngày 13/10/2022

Back to Bài viết

UBND Phường 10 Quận 3 tặng hoa Vietcorp nhân ngày 13/10/2022

Chiều ngày 13/10/2022 UBND Phường 10 Quận 3 TP Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng hoa và chúc mừng công ty cổ phần Vietcorp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.

UBND Phường 10, Quận 3, TP Hồ Chí Minh tặng hoa Vietcorp nhân ngày 13/10

Tại các nơi đến thăm, UBND Phường 10, Quận 3 gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới công ty Vietcorp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, đồng thời biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả mà các doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua, mặc dù trong cơ chế thị trường hiện nay có nhiều khó khăn và thách thức đặc biệt là dịch covid-19, cũng như tình hình biến động của thế giới nhưng các Doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn để hoạt động tốt, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho con em trên địa bàn và đóng nộp đầy đủ ngân sách cho nhà nước.

UBND Phường 10 khẳng định luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Mong muốn Doanh nghiệp cần nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, Cũng như thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách cho địa phương..

Nguồn: Vietcorp

Share this post

Back to Bài viết