Synology Virtual DSM License
  • Synology Virtual DSM License

Synology Virtual DSM License

ModelMax System Memory InstalledMax Virtual DSM Instances (1 vCPU / 1 GB)
FS3017512GB (32 GB x 16)24
FS2017128GB (32 GB x 4)16
FS101832 GB (16 GB x 2)4
RS18017xs+128GB (32 GB x 4)12
RS4017xs+64 GB (16 GB x 4)16
RS3618xs64 GB (16 GB x 4)8
RS3617xs+64 GB (16 GB x 4)12
RS3617RPxs64 GB (16 GB x 4)8
RS2818RP+64 GB (16 GB x 4)4
RS2418+/RS2418RP+64 GB (16 GB x 4)4
RS1219+16 GB (8 GB x 2)4
RS818+/RS818RP+16 GB (8 GB x 2)4
RC18015xs+32 GB (8 GB x 4)8
DS3617xs48 GB (16 GB + 16 GB x 2)8
DS3018xs32 GB (16 GB x 2)4
DS2415+6 GB (2 GB + 4 GB)2
DS1817+16 GB (8 GB x 2)4
DS1618+32 GB (16 GB x 2)4
DS1517+16 GB (8 GB x 2)4
DS918+8 GB (4 GB x 2)4
DS718+6 GB (2 GB + 4 GB)2
DS218+6 GB (2 GB + 4 GB)2

Synology

Synology Virtual DSM License

  • Thương hiệu Synology
  • Mã sản phẩm: VDSM1L
  • Tình trạng: 2-3 ngày

Tags: Synology, Synology Virtual DSM License