Synology Surveillance Station

Synology Surveillance Station


Bạn đang sử dụng NAS Synology và đang tìm kiếm một hệ thống giám sát camera của bạn? hay bạn muốn phát video giám sát trên Youtube.

Willie Howe sẽ cho bạn biết mọi thứ về Trung tâm giám sát của Synology, hãy cùng xem video bên dưới.