Synology

Synology

Synology DS115J NAS 1-Bay

Synology DS115J NAS 1-Bay

Dung lượng lưu trữ tối đa 14TBHỗ trợ NVR 5 camera (Đã bao gồm 2 camera miễn phí) Hard..

2,809,000đ

Synology DS118 NAS 1-Bay

Synology DS118 NAS 1-Bay

Synology DS118 NAS 1-BayDung lượng lưu trữ tối đa 14TBThiết bị ghi hình NVR 15 camera (đã bao gồm 2 ..

4,699,000đ

Synology DS119J NAS 1-Bay

Synology DS119J NAS 1-Bay

Synology DS119J NAS 1-BayDung lượng lưu trữ tối đa 14TBThiết bị ghi hình NVR 5 camera (đã bao gồm 2 ..

2,949,000đ

Synology DS1517 NAS 5-Bay

Synology DS1517 NAS 5-Bay

Synology DS1517 NAS 5-BayMở rộng tối đa 15-Bay (DX517 x 2)Dung lượng lưu trữ đến 210TBHỗ trợ NVR 30 ..

17,489,000đ

Synology DS1517+2GB NAS 5-Bay

Synology DS1517+2GB NAS 5-Bay

Synology DS1517 NAS 5-BayMở rộng tối đa 15-Bay (DX517 x 2)Dung lượng lưu trữ đến 210TBHỗ trợ NVR 30 ..

20,159,000đ

Synology DS1517+8GB NAS 5-Bay

Synology DS1517+8GB NAS 5-Bay

Synology DS1517 NAS 5-BayMở rộng tối đa 15-Bay (DX517 x 2)Dung lượng lưu trữ đến 210TBHỗ trợ NVR 30 ..

22,199,000đ

Synology DS1618+ NAS 6-Bay

Synology DS1618+ NAS 6-Bay

Synology DS1618+ NAS 6-BayMở rộng tối đa 16-Bay (DX517 x 2)Dung lượng lưu trữ đến 224TBHỗ trợ N..

21,609,000đ

Synology DS1817 NAS 8-Bay

Synology DS1817 NAS 8-Bay

Synology DS1817 NAS 8-BayDung lượng lưu trữ đến 252TBMở rộng tối đa 18-Bay (DX517 x 2)Hỗ trợ NVR 30 ..

24,509,000đ

Synology DS1817+2GB NAS 8-Bay

Synology DS1817+2GB NAS 8-Bay

Synology DS1817 NAS 8-BayDung lượng lưu trữ đến 252TBMở rộng tối đa 18-Bay (DX517 x 2)Hỗ trợ NVR 30 ..

24,509,000đ

Synology DS1817+8GB NAS 8-Bay

Synology DS1817+8GB NAS 8-Bay

Synology DS1817 NAS 8-BayDung lượng lưu trữ đến 252TBMở rộng tối đa 18-Bay (DX517 x 2)Hỗ trợ NVR 30 ..

26,539,000đ

Synology DS216 NAS 2-Bay

Synology DS216 NAS 2-Bay

Synology DS216 NAS 2-BayDung lượng lưu trữ đến 24TBThiết bị ghi hình NVR 16 camera (đã bao gồm 2 cam..

Synology DS216SE NAS 2-Bay

Synology DS216SE NAS 2-Bay

Synology DS216SE NAS 2-BayDung lượng lưu trữ tối đa 24TBThiết bị ghi hình NVR 5 camera (đã bao gồm 2..

4,219,000đ

Synology DS218 NAS 2-Bay

Synology DS218 NAS 2-Bay

Synology DS218 NAS 2-Bay Dung lượng lưu trữ tối đa 24TBThiết bị ghi hình NVR 20 camera (đã bao ..

7,349,000đ

Synology DS218+ NAS 2-Bay

Synology DS218+ NAS 2-Bay

Synology DS218+ NAS 2-BayDung lượng lưu trữ tối đa 24TBThiết bị ghi hình NVR 20 camera (đã bao gồm 2..

8,829,000đ

Synology DS218J NAS 2-Bay

Synology DS218J NAS 2-Bay

Synology DS218J NAS 2-BayLưu trữ tối đa 24TBHỗ trợ tối đa 14 camera (đã bao gồm 2 camera miễn phí)Ổ ..

5,009,000đ

Hiển thị 1 đến 15 trong 67 (5 Trang)