Hướng dẫn cài đặt app Central Management System trên Nas Synology

Hướng dẫn cài đặt app Central Management System trên Nas Synology

Video Kỹ thuật

Mọi thông tin cần hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ VIETCORP

https://vietcorp.com/store/synology

Hotline: 0814 247 247 – (028)7301 8899

Tel: (024)7301 8899 – (0236)730 8899 – (0292)730 8899

Synology VietNam:

https://synology.com.vn

https://synology.com.vn/facebook

https://synology.com.vn/youtube

https://vietcorp.com/youtube