CÁC GIẢI PHÁP CentermCUNG CẤP

Giải pháp trình chiếu quảng cáo trên nhiều màn hình

Công nghệ HDMI over LAN của Centerm cho phép quản lý nội dung và trình chiếu quảng cáo trên nhiều màn hình chỉ với 1 máy tính duy nhất.


Giải pháp phòng vi tính cho trường học


Chia sẻ