Vietcorp cung cấp hệ thống lưu trữ NAS dung lượng 80TB tại Hà Nội

Back to Posts

Vietcorp cung cấp hệ thống lưu trữ NAS dung lượng 80TB tại Hà Nội

Vietcorp cung cấp hệ thống lưu trữ NAS 80TB cho khách hàng tại thủ đô Hà Nội, hệ thống Cache SSD read/write 500GB, hệ thống có thể mở rộng lên đến 160TB

Mọi thông tin liên hệ về cung cấp giải pháp xin liên hệ 024 73018899

Share this post

Back to Posts