Vietcorp cung cấp hệ thống lưu trữ 408TB cho tập đoàn du lịch

Back to Posts

Vietcorp cung cấp hệ thống lưu trữ 408TB cho tập đoàn du lịch

Vietcorp cung cấp hệ thống lưu trữ 408TB sẵn sàng được đưa vào hoạt động cho một trong những tập đoàn du lịch lớn nhất Việt Nam.

Mọi thông tin liên hệ về cung cấp giải pháp xin liên hệ 028 73018899

Share this post

Back to Posts