Showcase website trung tâm đăng kiểm 6108D – Bình Dương

Back to Posts

Showcase website trung tâm đăng kiểm 6108D – Bình Dương

Vietcorp thiết kế hoàn tất website cho trung tâm đăng kiểm XCG 6108D – Bình Dương

http://dangkiem6108d.com/

Tính năng chính:

 • Các dịch vụ đăng ký trực tuyến
  • Kiểm định trực tuyến
  • Cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo
  • Thu phí bảo trì đường bộ
  • Mua bảo hiểm cho ô tô
  • Nhận hóa đơn điện tử
 • Tra cứu dữ liệu ô tô trực tuyến
  • Tra cứu phương tiện
  • Tra cứu quá hạn kiểm định
  • Tra cứu niên hạn sử dụng
  • Tra cứu phương tiện thủy
 • Hướng dẫn
 • Văn bản pháp quy
 • Thông tin cần biết
 • Liên hệ / Giới thiệu

Mọi thông tin liên hệ về cung cấp giải pháp xin liên hệ 028 73018899

Share this post

Back to Posts