Sale
vCloudPoint vMatrix Classroom Control
239.000,00 ₫ 239000.0 VND
Sale
vCloudPoint V1 Zero Client
3.969.900,00 ₫ 3969900.0 VND
Sale
vCloudPoint S100 Zero Client
3.716.900,00 ₫ 3716900.0 VND
Sale
Western Red Pro HDD 6TB WD6003FFBX
6.818.900,00 ₫ 6818900.0 VND
Sale
Western Red HDD 8TB WD80EFZX
6.862.900,00 ₫ 6862900.0 VND
Sale
Western Red HDD 6TB WD60EFRX
5.377.900,00 ₫ 5377900.0 VND
Sale
Western Red HDD 4TB WD40EFRX
3.463.900,00 ₫ 3463900.0 VND
Sale
Western Red HDD 3TB WD30EFRX
2.902.900,00 ₫ 2902900.0 VND
Sale
Western Red HDD 2TB WD20EFRX
2.286.900,00 ₫ 2286900.0 VND
Sale
Western Red HDD 1TB WD10EFRX
1.582.900,00 ₫ 1582900.0 VND
Sale
Western Red HDD 10TB WD100EFAX
8.776.900,00 ₫ 8776900.0 VND
Sale
Thiết bị tường lửa CheckPoint CPAP-SG1430-NGTP
28.950.900,00 ₫ 28950900.0 VND
Sale
Thiết bị lưu trữ mở rộng 5-Bay Synology DX517
14.133.900,00 ₫ 14133900.0 VND
Sale
Thiết bị lưu trữ mở rộng 4-Bay Synology RX418
15.728.900,00 ₫ 15728900.0 VND