Sale
Asustor AS7012RDX NAS 12-Bay
109.448.900,00 ₫ 109448900.0 VND
Sale
Synology FS3017 NAS 24-Bay
307.756.900,00 ₫ 307756900.0 VND
Sale
Synology FS2017 NAS 24-Bay
175.305.900,00 ₫ 175305900.0 VND
Sale
Thiết bị lưu trữ dữ liệu Synology RC18015XS+
102.672.900,00 ₫ 102672900.0 VND
Sale
Synology RS18017XS+ NAS 12-Bay
148.520.900,00 ₫ 148520900.0 VND
Sale
Synology RS4017XS+ NAS 16-Bay
150.830.900,00 ₫ 150830900.0 VND
Sale
Synology RS3617XS+ NAS 12-Bay
120.008.900,00 ₫ 120008900.0 VND
Sale
Synology RS3617RPXS NAS 12-Bay
93.894.900,00 ₫ 93894900.0 VND
Sale
Synology RS3617XS NAS 12-Bay
75.403.900,00 ₫ 75403900.0 VND
Sale
Thiết bị lưu trữ mở rộng 4-Bay Synology RX418
15.728.900,00 ₫ 15728900.0 VND
Sale
Asustor AS7009RDX NAS 9-Bay
109.448.900,00 ₫ 109448900.0 VND
Sale
Asustor AS6204RD NAS 4-Bay
30.512.900,00 ₫ 30512900.0 VND
Sale
Asustor AS7012RD NAS 12-Bay
73.104.900,00 ₫ 73104900.0 VND
Sale
Asustor AS6204RS NAS 4-Bay
22.944.900,00 ₫ 22944900.0 VND