Sale
Asustor AS7012RDX NAS 12-Bay
109.448.900,00 ₫ 109448900.0 VND
Sale
Asustor AS4004T NAS 4-Bay
12.230.900,00 ₫ 12230900.0 VND
Sale
Asustor AS4002T NAS 2-Bay
9.227.900,00 ₫ 9227900.0 VND
Sale
Thiết bị lưu trữ dữ liệu Synology EDS14
9.040.900,00 ₫ 9040900.0 VND
Sale
Synology FS3017 NAS 24-Bay
307.756.900,00 ₫ 307756900.0 VND
Sale
Synology FS2017 NAS 24-Bay
175.305.900,00 ₫ 175305900.0 VND
Sale
Synology DS216 NAS 2-Bay
7.423.900,00 ₫ 7423900.0 VND
Sale
Thiết bị lưu trữ NVR 2-Bay Synology NVR1218
6.686.900,00 ₫ 6686900.0 VND
Sale
Thiết bị lưu trữ dữ liệu Synology RC18015XS+
102.672.900,00 ₫ 102672900.0 VND
Sale
Synology RS18017XS+ NAS 12-Bay
148.520.900,00 ₫ 148520900.0 VND
Sale
Synology RS4017XS+ NAS 16-Bay
150.830.900,00 ₫ 150830900.0 VND
Sale
Synology RS3617XS+ NAS 12-Bay
120.008.900,00 ₫ 120008900.0 VND
Sale
Synology RS3617RPXS NAS 12-Bay
93.894.900,00 ₫ 93894900.0 VND
Sale
Synology RS3617XS NAS 12-Bay
75.403.900,00 ₫ 75403900.0 VND
Sale
Synology DS3617XS NAS 12-Bay
73.874.900,00 ₫ 73874900.0 VND
Sale
Synology DS2415+ NAS 12-Bay
41.578.900,00 ₫ 41578900.0 VND
Sale
Synology DS3018XS NAS 6-Bay
38.993.900,00 ₫ 38993900.0 VND
Sale
Synology DS418Play NAS 4-Bay
13.693.900,00 ₫ 13693900.0 VND
Sale
Thiết bị lưu trữ NAS 4-Bay Synology DS416Slim
9.106.900,00 ₫ 9106900.0 VND
Sale
Synology DS218Play NAS 2-Bay
6.983.900,00 ₫ 6983900.0 VND