Hệ thống lấy số thứ tự LaySo30s

Hệ thống lấy số thứ tự LaySo30s

0 out of 5

SKU: LAYSO30S

Description

Hệ thống Lấy số thứ tự viQueue là hệ thống phục vụ khách hàng theo tiêu chí First In, First Out, giúp việc phục vụ khách hàng được tốt hơn bao giờ hết. Trải nghiệm dịch vụ của khách hàng sẽ được cải thiện ngày một tốt hơn.

Có 3 loại User: Quản trị, Quản lý và Nhân viên. Số phiếu (A001, A002, A003 ..v…v…) được chỉ định tương ứng với mỗi phòng ban và quầy được định sẵn.

Phù hợp với:

 • Trung tâm đăng kiểm
 • Văn phòng
 • Nhà hàng
 • Bệnh viện / Phòng khám tư
 • Dịch vụ khách hàng
 • Trung tâm dịch vụ
 • Các loại hình doanh nghiệp khác…

Lợi ích:

 • Hệ thống lấy số tự động theo từng phòng ban, nhân viên và số quầy.
 • Quản lý danh sách khách hàng đang phục vụ.
 • Hệ thống thông báo tự động khi đến số phục vụ.
 • Cho phép gọi lại/tạm hoãn số trong hàng đợi.
 • Tài khoản quản lý theo từng phòng ban chỉ định.

Tính năng chính:

 • Đăng nhập
 • Quản lý người dùng
 • Quản lý: phòng ban / dịch vụ / Quầy phục vụ / Phiếu
 • Thông báo qua SMS
 • Nhiều chế độ hiển thị
 • Dashboard thông tin chi tiết về Phiếu
 • Báo cáo theo ngày / Theo nhân viên / Theo Phòng ban / Quầy / Tình trạng Phiếu
 • Thiết lập chế độ hiển thị
 • Xuất dữ liệu: PDF, CSV, Excel
 • 3 cấp user: Quản trị / Quản lý / Nhân viên

Demo URL: http://livedemo.vietcorp.net/laysodangkiem/
Demo Display: http://livedemo.vietcorp.net/laysodangkiem/display

TÀI KHOẢN

Quản lý phiếu theo từng phòng ban:
nvvip@layso30s.com

nvbaohiem@layso30s.com
nvmotcua@layso30s.com

Mật mã: 12345

Nhân viên tạo Phiếu tự động:
nvstaff@layso30s.com

Mật mã: 12345