NAS
Support

NAS

Asustor AS1002T NAS 2-Bay

Asustor AS1002T NAS 2-Bay

Asustor AS1002T NAS 2-Bay Mở rộng tối đa 10-Bay (AS6004U X 2) Dung lượng lưu trữ đến 140TB Thiết..

4,769,000đ

Asustor AS1002T v2 NAS 2-Bay

Asustor AS1002T v2 NAS 2-Bay

Asustor AS1002T v2 NAS 2-Bay Mở rộng tối đa 10-Bay (AS6004U X 2) Dung lượng lưu trữ đến 140TB Th..

Asustor AS1004T NAS 4-Bay

Asustor AS1004T NAS 4-Bay

Asustor AS1004T NAS 4-BayMở rộng tối đa 12-Bay (AS6004U X 2)Dung lượng lưu trữ đến 168TBThiết bị ghi..

7,579,000đ

Asustor AS1004T v2 NAS 4-Bay

Asustor AS1004T v2 NAS 4-Bay

Asustor AS1004T v2 NAS 4-BayMở rộng tối đa 12-Bay (AS6004U X 2)Dung lượng lưu trữ đến 168TBThiết bị ..

Asustor AS3102T NAS 2-Bay

Asustor AS3102T NAS 2-Bay

Asustor AS3102T NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 196TBThiết bị ghi..

Asustor AS3102T v2 NAS 2-Bay

Asustor AS3102T v2 NAS 2-Bay

Asustor AS3102T v2 NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 196TBThiết bị ..

6,779,000đ

Asustor AS3104T NAS 4-Bay

Asustor AS3104T NAS 4-Bay

Asustor AS3104T NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 224TBThiết bị ghi..

10,019,000đ

Asustor AS3202T NAS 2-Bay

Asustor AS3202T NAS 2-Bay

Asustor AS3202T NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 196TBThiết bị ghi..

8,069,000đ

Asustor AS3202T V2 NAS 2-Bay

Asustor AS3202T V2 NAS 2-Bay

Asustor AS3202T V2 NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 196TBThiết bị ..

8,309,000đ

Asustor AS3204T NAS 4-Bay

Asustor AS3204T NAS 4-Bay

Asustor AS3204T NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 224TBThiết bị ghi..

11,039,000đ

Asustor AS4002T NAS 2-Bay

Asustor AS4002T NAS 2-Bay

Asustor AS4002T NAS 2-BayMở rộng tối đa 10-Bay (AS6004U X 2)Dung lượng lưu trữ đến 140TBThiết b..

8,409,000đ

Asustor AS4004T NAS 4-Bay

Asustor AS4004T NAS 4-Bay

Asustor AS4004T NAS 4-BayMở rộng tối đa 12-Bay (AS6004U X 2)Dung lượng lưu trữ đến 168TBThiết b..

Asustor AS6004U Expansion NAS 4-Bay

Asustor AS6004U Expansion NAS 4-Bay

Thiết bị lưu trữ mở rộng 4-Bay Asustor AS6004UDung lượng lưu trữ 56TBỔ cứng đề xuất cho lưu trữ dữ l..

11,209,000đ

Asustor AS6102T NAS 2-Bay

Asustor AS6102T NAS 2-Bay

Asustor AS6102T NAS 2-BayMở rộng tối đa 14-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 196TBThiết bị ghi..

Asustor AS6104T NAS 4-Bay

Asustor AS6104T NAS 4-Bay

Asustor AS6104T NAS 4-BayMở rộng tối đa 16-Bay (AS6004U X 3)Dung lượng lưu trữ đến 224TBThiết bị ghi..

Hiển thị 1 đến 15 trong 88 (6 Trang)