Phần mềm giám sát
Support

Giấy phép bản quyền

Asustor AS-SCL01 1CH Camera License

Asustor AS-SCL01 1CH Camera License

Asustor AS-SCL01, Camera License dành cho phần mềm Surveillance Center, giúp bạn mở rộng quy mô..

Asustor AS-SCL04 4CH Camera License

Asustor AS-SCL04 4CH Camera License

Asustor AS-SCL04, Camera License dành cho phần mềm Surveillance Center, giúp bạn mở rộng quy mô..

Monitors AnyWhere Connect MAW-CONECT

Monitors AnyWhere Connect MAW-CONECT

Monitors AnyWhere Connect cho phép bạn kiểm soát nội dung trên nhiều màn hình với chỉ 1 máy tính duy..

Monitors AnyWhere Network Video Wall

Monitors AnyWhere Network Video Wall

Monitors AnyWhere Connect cho phép bạn kiểm soát nội dung trên nhiều màn hình với chỉ 1 máy tính duy..

Synology Extended Warranty 201

Synology Extended Warranty 201

Synology Extended Warranty 201 - For Mainstream DevicesSynology Extended Warranty is currently ..

Synology Extended Warranty 202

Synology Extended Warranty 202

Synology Extended Warranty 202 - For Mainstream DevicesSynology Extended Warranty is currently ..

Synology MailPlus 100 Licenses

Synology MailPlus 100 Licenses

Synology MailPlus 100 Licenses..

Synology MailPlus 20 Licenses

Synology MailPlus 20 Licenses

Synology MailPlus 20 Licenses..

Synology MailPlus 5 Licenses

Synology MailPlus 5 Licenses

Synology MailPlus 5 Licenses..

Synology Surveillance Device License Pack 1CH

Synology Surveillance Device License Pack 1CH

License Activation and RestrictionsIn Surveillance Station, go to Main Menu > Lice..

Synology Surveillance Device License Pack 4CH

Synology Surveillance Device License Pack 4CH

License Activation and RestrictionsIn Surveillance Station, go to Main Menu > Lice..

Synology Surveillance Device License Pack 8CH

Synology Surveillance Device License Pack 8CH

License Activation and RestrictionsIn Surveillance Station, go to Main Menu > Lice..

Synology Virtual DSM License

Synology Virtual DSM License

Synology Virtual DSM LicenseModelMax System Memory InstalledMax Virtual DSM Instances (1 vCPU / 1 GB..

Hiển thị 1 đến 13 trong 13 (1 Trang)