HDD dành cho NVR
Support

Ổ cứng NVR

Seagate SkyHawk HDD 10TB ST10000VX0004

Seagate SkyHawk HDD 10TB ST10000VX0004

SEAGATE SkyHawk Surveillance Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị ghi hình camera NVR ST10000VX0004 HDD 1..

Seagate SkyHawk HDD 12TB ST12000VX008

Seagate SkyHawk HDD 12TB ST12000VX008

SEAGATE SkyHawk Surveillance Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị ghi hình camera NVR ST12000VX008 HDD 12..

Seagate SkyHawk HDD 14TB ST14000VX0008

Seagate SkyHawk HDD 14TB ST14000VX0008

Seagate SkyHawk Surveillance Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị ghi hình camera NVR ST14000VX0008 HDD 1..

Seagate SkyHawk HDD 1TB ST1000VX005

Seagate SkyHawk HDD 1TB ST1000VX005

SEAGATE SkyHawk Surveillance Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị ghi hình camera NVR ST1000VX005 HDD 1TB..

Seagate SkyHawk HDD 2TB ST2000VX008

Seagate SkyHawk HDD 2TB ST2000VX008

SEAGATE SkyHawk Surveillance Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị ghi hình camera NVR ST2000VX008 HDD 2TB..

Seagate SkyHawk HDD 3TB ST3000VX010

Seagate SkyHawk HDD 3TB ST3000VX010

SEAGATE SkyHawk Surveillance Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị ghi hình camera NVR ST3000VX010 HDD 3TB..

Seagate SkyHawk HDD 4TB ST4000VX007

Seagate SkyHawk HDD 4TB ST4000VX007

SEAGATE SkyHawk Surveillance Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị ghi hình camera NVR ST4000VX007 HDD 4TB..

Seagate SkyHawk HDD 6TB ST6000VX001

Seagate SkyHawk HDD 6TB ST6000VX001

SEAGATE SkyHawk Surveillance Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị ghi hình camera NVR ST6000VX001 HDD 6TB..

Seagate SkyHawk HDD 6TB ST6000VX0023

Seagate SkyHawk HDD 6TB ST6000VX0023

SEAGATE SkyHawk Surveillance Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị ghi hình camera NVR ST6000VX0023 HDD 6T..

Seagate SkyHawk HDD 8TB ST8000VX0022

Seagate SkyHawk HDD 8TB ST8000VX0022

SEAGATE SkyHawk Surveillance Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị ghi hình camera NVR ST8000VX0022 HDD 8T..

Western Purple HDD 10TB WD100PURZ

Western Purple HDD 10TB WD100PURZ

WD Purple Ổ cứng chuyên dụng cho lưu trữ camera NVR WD100PURZ HDD 10TBDung lượng: HDD 6TBHỗ trợ đến ..

Western Purple HDD 12TB WD121PURZ

Western Purple HDD 12TB WD121PURZ

WD Purple Ổ cứng chuyên dụng cho lưu trữ camera NVR WD121PURZ HDD 12TBDung lượng: HDD 12TBHỗ trợ đến..

Western Purple HDD 3TB WD30PURZ

Western Purple HDD 3TB WD30PURZ

WD Purple Ổ cứng chuyên dụng cho lưu trữ camera NVR WD30PURZ HDD 3TBDung lượng: HDD 3TBHỗ trợ đến 8-..

Western Purple HDD 4TB WD40PURZ

Western Purple HDD 4TB WD40PURZ

WD Purple Ổ cứng chuyên dụng cho lưu trữ camera NVR WD40PURZ 4TBDung lượng: HDD 4TBHỗ trợ đến 8-BAY ..

Western Purple HDD 6TB WD60PURZ

Western Purple HDD 6TB WD60PURZ

WD Purple Ổ cứng chuyên dụng cho lưu trữ camera NVR WD60PURZ HDD 6TBDung lượng: HDD 6TBHỗ trợ đến 8-..

Hiển thị 1 đến 15 trong 16 (2 Trang)