HDD 3.5
Support

Ổ cứng NAS Server

Seagate IronWolf HDD 10TB ST10000VN0004

Seagate IronWolf HDD 10TB ST10000VN0004

Seagate IronWolf HDD 10TB ST10000VN0004Dung lượng: HDD 10TBHỗ trợ đến 8-BAY HDDHDD chuyên dụng cho t..

Seagate IronWolf HDD 12TB ST12000VN0007

Seagate IronWolf HDD 12TB ST12000VN0007

SEAGATE-ST12000VN0007 SEAGATE IronWolf Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ mạng NAS HDD 12TBDung..

Seagate IronWolf HDD 1TB ST1000VN002

Seagate IronWolf HDD 1TB ST1000VN002

SEAGATE IronWolf Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ mạng NAS ST1000VN002 HDD 1TBDung lượng: HDD..

Seagate Ironwolf HDD 2TB ST2000VN004

Seagate Ironwolf HDD 2TB ST2000VN004

SEAGATE IronWolf Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ mạng NAS ST2000VN004 HDD 2TBDung lượng: HDD..

Seagate IronWolf HDD 3TB ST3000VN007

Seagate IronWolf HDD 3TB ST3000VN007

Seagate IronWolf HDD 3TB ST3000VN007Dung lượng: HDD 3TBHỗ trợ đến 8-BAY HDDHDD chuyên dụng cho thiết..

Seagate Ironwolf HDD 4TB ST4000VN008

Seagate Ironwolf HDD 4TB ST4000VN008

SEAGATE IronWolf Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ mạng NAS ST4000VN008 HDD 4TBDung lượng: HDD..

Seagate IronWolf HDD 6TB ST6000VN0033

Seagate IronWolf HDD 6TB ST6000VN0033

SEAGATE IronWolf Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ mạng NAS ST6000VN0033 HDD 6TBDung lượng: HD..

Seagate Ironwolf HDD 8TB ST8000VN0022

Seagate Ironwolf HDD 8TB ST8000VN0022

SEAGATE IronWolf Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ mạng NAS ST8000VN0022 HDD 8TBDung lượng: HD..

Seagate IronWolf Pro HDD 10TB ST10000NE0004

Seagate IronWolf Pro HDD 10TB ST10000NE0004

SEAGATE IronWolf PRO Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ mạng NAS Server ST10000NE0004 HDD 10TBD..

Seagate IronWolf Pro HDD 12TB ST12000NE0007

Seagate IronWolf Pro HDD 12TB ST12000NE0007

SEAGATE-ST12000NE0007 SEAGATE IronWolf PRO Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ mạng NAS Server H..

Seagate IronWolf Pro HDD 4TB ST4000NE0025

Seagate IronWolf Pro HDD 4TB ST4000NE0025

SEAGATE IronWolf PRO Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ mạng NAS Server ST4000NE0025 HDD 4TBDun..

Seagate Ironwolf Pro HDD 6TB ST6000NE0023

Seagate Ironwolf Pro HDD 6TB ST6000NE0023

Seagate Ironwolf Pro HDD 6TB ST6000NE0023Dung lượng: HDD 6TBHỗ trợ lên đến 16-BAY HDDHDD chuyên dụng..

Seagate IronWolf Pro HDD 8TB ST8000NE0004

Seagate IronWolf Pro HDD 8TB ST8000NE0004

SEAGATE IronWolf PRO Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ mạng NAS Server ST8000NE0004 HDD 8TBDun..

Western Red HDD 10TB WD100EFAX

Western Red HDD 10TB WD100EFAX

WD RED Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ NAS WD100EFAX HDD 10TBDung lượng: HDD 10TBHỗ trợ đến ..

Western Red HDD 1TB WD10EFRX

Western Red HDD 1TB WD10EFRX

WD RED Ổ cứng chuyên dụng cho thiết bị lưu trữ NAS WD10EFRX HDD 1TBDung lượng: HDD 1TBHỗ trợ đến 8-B..

Hiển thị 1 đến 15 trong 21 (2 Trang)