Hướng dẫn nat port cho vMatrix

Hướng dẫn nat port cho vMatrix

Phần mềm vMatrix Network Service sử dụng cả 2 TCP port và UDP port:

-Các port mặc định trên phần mềm vMatrix có thể thay đổi bằng cách vMatrix -> Configuration ->IP/TCP ports.

Mở port cho phép kết nối Vcloudpoint thông qua kết nối WAN

– Vmatrix Network Services: TCP 13389-13422 cộng thêm 3 port cho mỗi user

– UDP: 13389

 

Xem thêm>>
Hướng dẩn sử dụng vCloudPoint
Tin công nghệ vCloudPoint
Giải pháp vCloudPoint
Showcase vCloudPoint
Sản phẩm vCloudPoint

LEAVE A COMMENT