Hướng dẫn bật chế độ auto on with power trên thiết bị vCloudPoint

Hướng dẫn bật chế độ auto on with power trên thiết bị vCloudPoint

Hướng dẫn bật  Auto On with power (tự động mở thiết bị khi có điện) trên sản phẩm của vCloudPoint

Bước 1: Vô menu boot

Bước 2: Bật tính năng Auto On with power (tự động mở thiết bị khi có điện)

Như vậy là đã xong, bậy giờ khi có điện thì thiết bị tự

Xem thêm>>
Hướng dẩn sử dụng vCloudPoint
Tin công nghệ vCloudPoint
Giải pháp vCloudPoint
Showcase vCloudPoint
Sản phẩm vCloudPoint