Giải pháp Mail Synology

Giải pháp Mail Synology

Bảo mật cho hệ thống Mail của doanh nghiệp

Xây dựng máy chủ mail cấp doanh nghiệp với Synology MailPlus và luôn kết nối với tất cả các email quan trọng của bạn mọi lúc mọi nơi.

Không có chi phí ẩn

Chi phí 1 lần

Bạn chỉ cần thanh toán 1 lần cho tất cả yêu cầu về phần cần và phần mềm

Mở rộng cùng với sự phát triển của doanh nghiệp

Khởi đầu nhỏ và nâng cấp server lớn dần mà không gặp sự cố khi cần thiết.

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Mã hóa OpenPGP

Hỗ trợ tiêu chuẩn mã hóa mail được sắp xếp hợp lý, cung cấp mã hóa đầu cuối cho tất cả nền tảng như Gmail, Thunderbird và Outlook

Content Scan

Bật chế độ Content Scan và MCP (Message Content Protection) để xác định trước những nguy hiểm tiềm ẩn hoặc những nội dung nhạy cảm.

High Availability

Tạo HA cluster cho MailPlus Server để server thứ cấp đảm nhận tất cả khối lượng workload khi có sự cố bất ngờ hoặc thay thế phần cứng.

Khởi đầu dễ dàng

Thiết lập mail service cho doanh nghiệp chỉ với vài click chuột

 • Chỉ cần 1 hoặc nhiều tên miền riêng của bạn – Thiết lập tên miền tùy chỉnh và quản lý tên miền email trong 1 mail server tập trung.
 • Di chuyển liền mạch từ Microsoft Exchange / G Suite với trình hướng dẫn. Thậm chí từ tài khoản Gmail mà không cần thông tin đăng nhập của nhân viên.
 • MailPlus tương thích với gần như tất cả các mail client sử dụng giao thức SMTP/IMAP/POP3, giảm thiểu rào cản chuyển đổi từ hệ thống cũ sang MailPlus.
 • Hỗ trợ Windows AD / LDAP phù hợp với môi trường IT gốc. Nế chưa có, bạn chỉ cần cài đặt Synology Directory Server.

Tạo điều kiện bảo trì

Giảm thiểu việc bảo trì bằng cách ủy quyền quản trị và cấu hình policy

 • Phân quyền quản lý cho các quản trị viên khác giúp quản lý MailPlus Server và giảm thiếu khối lượng của IT.
 • Alias và danh sách nhóm không giới hạn giúp cải thiện hiệu quả liên lạc chung mà khong cần mua thêm license.
 • Tùy chỉnh user và group policy trên các phương thức đăng nhập, lưu lượng email hàng ngày, gửi mail, và định cấu hình quy tắc chung để lọc email không mong muốn và cho phép thông qua các chính sách quan trọng.

Giữ cho doanh nghiệp của bạn tuân thủ GDPR

Quản lý hiệu quản việc lưu trữ và xóa dữ liệu để đáp ứng yêu cầu GDPR

Mail Search

Nhân viên IT có thể được ủy quyền để tìm kiếm, xem trước nội dung mail và quyết định thêm về việc xuất hoặc xóa các email được yêu cầu

Nhật ký quản trị

Tất cả các truy vấn tìm kiếm sẽ được ghi lại đầy đủ, chi tiết, bao gồm tên user, IP để ngăn chặn mọi hành vi lạm dụng Mail Search có thể xảy ra

Không có nơi che giấu các mối đe doạn từ Internet

Bảo vệ thống lại các cuộc tấn công độc hại với các tính năng bảo mật chính thức

 • Bảo vệ mail service chống lại các phần mềm độc hại bằng Google Safe Browseing và các công cụ chống virus chuẩn công nghiệp.
 • Phát hiện spam với công cụ mang hiệu suất cao RSpamd, và tìm hiểu từ việc đánh dấu thư rác do người dùng báo cáo để phát hiện chính xác hơn.
 • Thống kê mối đe dọa trực quan của email gửi đến và đi với sơ đồ rõ ràng.

Giảm thiểu rào cản cho nhân viên

Không cần thay đổi thói quen người dùng với sự tăng cường hiệu quả quản lý email.

Truy cập đa nền tảng email

Truy cập email bằng webmail từ trình duyệt hoặc mail client như Outloook, Thunderbird, Apple Mail hoặc MailPlus trên thiết bị iOS / Android.

Phân loại email dễ dàng

Sử dụng Nhãn hoặc folder mailbox để phân loại email và tạo bộ lọc tự động phân loại theo cách riêng của bạn

Tập trung vào những gì quan trọng

Tùy chỉnh hộp thư ưu tiên để tập trung vào các mail quan trọng hoặc chia sẻ hộp thư của bạn với nhóm để theo dõi tiến trình trong các dự án hoặc từng công việc

Không chỉ là mail server

Các gói cài đặt cần thiết và biến server thành nền tảng giao tiếp

 • Chat – Dịch vụ nhắn tin tức thời được tích hợp đầy đủ với MailPlus cho phép bạn trò chuyện với đồng nghiệp trước khi gửi mail.
 • Lịch – Tạo sự kiện trực tiếp từ email đến Synology Calendar thông qua định dạng ngày / giờ được phát hiện hoặc toàn bộ mail.
 • To-do list – Thêm tác vụ vào danh sách Lịch cần làm khi nhận mail về yêu cầu / công việc…v….v…
 • File Station – Gửi file đính kèm email trực tiếp từ cùng server hoặc lưu file đính kèm vào server

Nhiều hơn nữa cho mail service doanh nghiệp

Tận dụng tối đa mail server

General

 • Recommended number of users: up to 1,800*
 • Recommended number of emails processed per day: up to 4,773,000*

Management

 • Provides mail services with SMTP, IMAP, POP3 protocols
 • SMTP authorization
 • SSL secured connection
 • SMTP relay with optional TLS secured connection
 • Multiple domain support
 • Supports LDAP/AD account
 • Daily quota to limit each user’s outbound mail
 • Create aliases for local users, groups, existing aliases and external mailboxes
 • Customization of auto BCC rules, SMTP/SMTPS port number, and the maximum size of a single email
 • Customize user and group policies on login methods, daily email traffic, and mail delivery
 • Delegate server management to normal users by function
 • Migrates emails from external mail servers:
  • Microsoft Exchange (no need for password collection)
  • Gmail
  • G Suite (no need for password collection)
  • Outlook
  • Office 365
  • Yahoo Mail
  • General IMAP servers

Security

 • Spam filter: Rspamd filter engine and DNS-based blackhole list
 • Spam reporting allows the system to learn for better spam identification
 • Spam engine supports Chinese segmenter to effectively detect Chinese spam mail
 • Use the antivirus engine ClamAV or paid service McAfee to detect viruses in mail attachments
 • Google Safe Browsing database for detecting malicious URLs in the mail threads
 • Leverage third-party databases to enhance detection for malware, phishing contents and spam
 • Post-auditing and action policies for virus-infected mails
 • Threat Monitor provides security-related information:
  • General threat statistics in clear and interactive graphs
  • Real-time status of anti-spam and antivirus engines
  • DNSBL self-check result
  • Threat sources displayed in a world map
  • Statistics of blocked Inbound and outbound mail
 • Sender validation mechanism with SPF/DKIM and DMARC
 • Content Scan filters messages containing potentially dangerous content
 • Attachment filter to block specific file types
 • Message Content Protection (MCP) to prevent sensitive data leakage
 • Global black and white lists to allow through or reject messages based on customized criteria
 • Advanced SMTP security settings to regulate SMTP client connections

Functionality

 • High availability architecture maximizes service uptime
 • High-speed full-text search for English, Chinese, Japanese, and Korean characters
 • Personal auto-forwarding and auto-reply rules for each user
 • Customize auto-reply message

Monitoring

 • Records historical email activity chart (past 1 hour, 1 day, 7 days, and 30 days) with detailed information about the quantity of inbound/outbound emails
 • Mail queue monitoring
 • Activity log and security log
 • Usage analysis to calculate email quantity of the selected users, and to monitor the mail traffic by account
 • Archive logs periodically
 • Transfer logs to the Secondary Server for backup, or syslog server for central management
 • Daily report includes summaries of
  • Hourly traffic
  • Delivered/received messages
  • Deferred/rejected messages
  • SMTP delivery failure
  • Warnings
  • Quantity of senders and recipients

License

 • MailPlus Server comes with 5 email accounts by default
 • License page allows for license addition
 • Licenses are all centralized in Primary Server

System Requirements

 • Synology NAS memory: 1GB RAM

Organization

 • Physical mailboxes to organize emails.
 • Label management to assign multiple attributes to emails.
 • Filters automatically apply labels or move the incoming/outgoing emails to certain mailboxes.
 • SMTP and POP3 fetch function for sending and receiving emails on other mail servers.
 • Regularly auto-delete spam and trash mails before specified time or upon logout
 • Regularly auto-archive mail in inbox before specified time
 • Priority mailbox for showing emails from specific mailboxes or labels in one view
 • Share mailboxes with other users with separate permission settings
 • Supports conversation and single message view
 • Set the send cancellation period to cancel a sent email

Customization

 • Customize wallpaper and theme settings
 • 2 column/3 column browsing modes available
 • Customize auto-reply messages for different senders
 • Customize display language

Contacts

 • Add local contacts or import contacts from CSV or vCard files
 • Export contacts to vCard files
 • Auto-complete email addresses when users are specifying the sender/recipients
 • Add contacts to a contact group
 • Star important or most frequent contacts
 • Search contacts by keywords
 • Shared address book displays contact information from Windows AD domain, LDAP server or local users
 • Sync contacts from external sources:
  • Google Gmail
  • Microsoft Outlook.com
  • Yahoo Mail
  • CardDAV servers

Integration

 • Create events and tasks in Synology Calendar from highlighted dates and times in mail (Synology Calendar must be installed on the same NAS)
 • Allow instant conversations via Chat plug-in (Synology Chat must be installed on the same NAS)
 • Open other collaboration packages (Chat, Calendar and Drive) via App Launcher
 • Receive browser notifications on new mails in certain mailboxes or with specific labels

Manipulation

 • Smart search function to find and manage emails efficiently
 • Built-in stickers to enrich email content
 • Synology Web Clipper to save conversations in MailPlus to Note Station for further management
 • Attach files stored on Synology NAS
 • Save attachments to Synology NAS
 • Un-do operation
 • Keyboard shortcuts to view and manage messages
 • Convert large attachments to shared links
 • Enable hover action to easily manage emails by hovering over them
 • Supports OpenPGP for email encryption and signing

Administration

 • Allow users to fetch email from external POP3 mail servers
 • Disable OpenPGP for all users
 • Allow users to create shared links for large attachments
 • Edit and hide contact group names in shared contacts
 • Customize a logo displayed on the MailPlus web client

System Requirements

 • Synology NAS memory: 1GB RAM

Tạo cloud riêng của bạn ngay hôm nay

Vietcorp Đối tác công nghệ thông tin, phân phối, tích hợp giải pháp Synology

Sản phẩm Synology nỗi bật


You've just added this product to the cart: