Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

vMatrix 2.1.1 sẵn sàng hổ trợ Windows Server 2016

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 23:09 25/05/2018 98 lượt xem


Phiên bản bao gồm các tính năng sau:

Tính năng mới: Hỗ trợ Windows Server 2016
Mới: thêm các ngôn ngữ của Bồ Đào Nha và Slovenčina.
Cải thiện: cải tiến khả năng tương thích của các thiết bị USB. (Phần mềm và Thiết bị LEGO Robot được hỗ trợ)
Sửa: loại bỏ lỗi màn hình trống thường xuyên khi tự động đăng nhập.
Sửa: loại trừ lỗi không có âm thanh khi chơi file .wmv thông qua Windows Media Player.
Sửa: Sửa lỗi có thể gây treo máy tính để bàn đầu cuối ở trạng thái nhàn rỗi.

Link download: http://www.vcloudpoint.com/support/downloads/vmatrix-download/

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 23:09 25/05/2018
Seen: 98 times
Last updated: 23:09 25/05/2018