Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tại sao tất cả các thiết bị USB, sử dụng âm thanh không thể hoạt động hoặc video không thể play trơn tru?

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 23:14 25/05/2018 86 lượt xem

Nếu bạn có một hoặc tất cả các vấn đề trên, bạn có thể thấy “cpaccel.exe” (Cloudpoint Multimedia Accelerator) thông báo lỗi từ Windows hoặc bằng cách chạy vmatrix Diagnostic Tool. Điều này là do một số tập tin của phần mềm vMatrix Server Manager bị mất, chủ yếu là do xóa nhầm hoặc firewall hay phần mềm chống virus block.

-Cách tốt nhất và nhanh nhất để khắc phục vấn đề này là cài đặt lại phần mềm vMatrix Server Manager (chắc chắn rằng bạn đã vô hiệu hóa phần mềm bảo mật trước khi cài đặt).

– Nếu vấn đề đấy vẫn còn diễn ra trong quá trình sử dụng, thì bạn hãy làm theo cách sau.

+ Thêm các tập tin vMatrix hoặc port vào danh sách ngoại lệ của phần mềm bảo mật.

+ Tham khảo “ Làm thế nào để cấu hình tường lửa và phần mềm chống virus cho Sản phẩm vCloudPoint” trên trang này.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 23:14 25/05/2018
Seen: 86 times
Last updated: 23:14 25/05/2018