Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tại sao một số ứng dụng không chay tại client

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 23:13 25/05/2018 90 lượt xem

Trong một số trường hợp tại phía client không mở được một số ứng dụng. Vui lòng tham khảo những nguyên nhân sau đây:

  1. Các phân vùng đĩa mà các ứng dụng được cài đặt phải được thiết lập để hiển thị cho người sử dụng thiết bị đầu cuối. Để cấu hình phân vùng đĩa có thể nhìn thấy,

– vMatrix Server Manager > Configuration > Storage Visibility > Partitions visible to everyone >  đánh dấu vào phân vùng nơi các ứng dụng của bạn được cài đặt.

 

  1. Hãy thử tắt UAC của Windows.

– Bấm Start, trong ô Search programs and files > bạn gõ UAC rồi ấn Enter

 

Cửa sổ User Account Control Settings hiện ra, bạn kéo thanh cuộn xuống dưới cùng tương ứng với mức Never notify và bấm OK

 

Khởi động lại máy để hoàn tất

  1. Một vài ứng dụng không thể làm việc trong môi trường đa người dùng.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 23:13 25/05/2018
Seen: 90 times
Last updated: 23:13 25/05/2018