Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Phần mềm nào có thể hoặc không thể chạy ở các thiết bị đầu cuối với vCloudPoint zero client?

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 22:12 25/05/2018 85 lượt xem

1, phần mềm phổ biến nhất của Windows có thể chạy với vCloudPoint zero client như: Ứng dụng Văn phòng, Skype, Outlook, Chrome, Firefox, IE, Edge,Teamviewer, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Indesign, Autodesk CAD, và Camtasia vv

2, game 3D không được hỗ trợ. phần mềm thiết kế 3D như 3D Max có thể chạy nhưng sẻ mất thời gian dài. phần mềm 3D khác có thể không được hỗ trợ do card đồ họa không được sử dụng trên các zero client.

3, Một vài phần mềm không thể làm việc trong môi trường đa người dùng. Các ứng dụng này được biết đến bao gồm Microsoft Visual Studio, Adobe Premiere và Foxmail.  Để biết nếu phần mềm của bạn có thể chạy được trong môi trường đa người dùng hay không, bạn có thể thử chạy phần mềm trong phiên Remote Desktop từ xa với máy tính (chạy “mstsc”).

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 22:12 25/05/2018
Seen: 85 times
Last updated: 22:12 25/05/2018