Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm thế nào để thiết lập lại cấu hình zero client vCloudPoint?

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 22:04 25/05/2018 141 lượt xem

vCloudPoint zero Client như S100 cung cấp hai phương pháp khác nhau để thiết lập lại cấu hình thiết bị:

Thiết lập lại cấu hình tùy chọn – nhấn F2 khi khởi động thiết bị.
 

 

Điều này là để quét sạch các cấu hình tùy chỉnh như tên người dùng, mật khẩu, độ phân giải, hình nền và mạng vv. Điều này thường được sử dụng để khôi phục lại độ phân giải màn hình về 1027 × 768.

Reset firmware – bấm giữ nút nguồn 5-10 giây cho đến khi bạn thấy cửa sổ cài đặt lại.
 

 

 

Điều này là để thiết lập lại phần mềm cho máy trở về firmware cài đặt ở nhà máy. Tất cả các cấu hình sẽ được phục hồi về mặc định. Điều này thường được sử dụng khi hệ thống thiết bị bị lỗi hoặc bị hư hỏng do nâng cấp firmware không đúng

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 22:04 25/05/2018
Seen: 141 times
Last updated: 22:04 25/05/2018