Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm thế nào để thêm tùy chọn WIFI với USB anten wifi?

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 22:12 25/05/2018 88 lượt xem

Nếu bạn mua một thiết bị vCloudPoint Zero Client, nhưng sau đó bạn muốn làm việc trong môi trường không dây, bạn có thể biến những Zero Client được hỗ trợ wifi một cách đơn giản bằng cách gắn bên ngoài một ăng ten USB tương thích với các Zero Client vCloudPoint. Có hai cách để bạn dùng được ăng-ten USB.

1, Bạn có thể mua các ăng-ten USB từ Vietcorp.

 

2, Bất kỳ ăng ten được xây dựng với 8TL8188EUS chip và kết nối với chuẩn USB 2.0 được hỗ trợ bởi vCloudPoint zero Client.

ConnectionUSB2.0
Chip8TL8188EUS
AntennaExternal 5dBi antenna
Antenna standardIEEE 802.11g
IEEE 802.11b
IEEE 802.11n
Speed11b:1/2/5.5/11 Mbps
11g:6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps
11n: up to 150 Mbps
Distanceup to 200 meters indoor
Frequency range2.4~2.4835GHZ
Working channel1~14
Security featuresWPA-PSK/WPA2-PSK
WPA/WPA2
64/128/152bit WEP encryption
Power2.5W

Các bước để cấu hình WIFI bên ngoài:

1, Kết nối anten USB cho Zero Client;

2, Khởi động lại thiết bị;

3, Đi đến trang “network” và bạn sẽ thấy tùy chọn WIFI. Xem hình ảnh dưới đây.

 

Network không có tùy chọn WIFI


Network có tùy chọn WIFI

(Tùy chọn WIFI sẽ tự động hiển thị trên trang network > module WIFI được phát hiện khi khởi động thiết bị.)

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 22:12 25/05/2018
Seen: 88 times
Last updated: 22:12 25/05/2018