Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm thế nào để cập nhật firmware vCloudpoint zero client?

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 22:00 25/05/2018 83 lượt xem

Với mỗi vMatrix Server cài đặt trên máy host đã bao gồm firmware mới nhất. Do đó, bạn không cần phải tải thêm các gói bổ sung bất kì.

Khi được khởi động, zero client tiến hành kết nối với máy host vMatrix và yêu cầu cập phật, nếu có một phiên bản mới tồn tại thì quá trình cập nhật sẽ bắt đau

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 22:00 25/05/2018
Seen: 83 times
Last updated: 22:00 25/05/2018