Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hướng dẫn sử dụng tính năng Broadcast mode – Xuất hình ảnh đồng loạt trên vCloudPoint

By
Nguyễn Hữu Tùng
on 03:26 08/05/2018 128 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng tính năng Broadcast mode – Xuất hình ảnh đồng loạt trên S100

Broadcast mode là gì?

Broadcast mode là tính năng quản bá màn hình hiển thi máy chủ lên các máy tính vcloudpoint S100 trong một phiên làm viêc. Giúp việc trình chiếu giảng dạy nội dung một cách trực quan và dễ sử dụng nhất.

Chuẩn bị:

  • 1 Máy chủ: Máy tính sử dụng windows xp, 7, 8-8.1, 10.. đã cài đặt ứng dụng Vmatrix
  • 2 Máy tính S100 ( Bao gồm S100, bàn phím, chuột, màn hình)

Tiến hành:

Bước 1. Logon user bằng  vcloudpoint s100

Sau khi đã cài đặt phần mèm Vmatrix Manager lên máy chủ và tiến hành login user lên máy trạm S100.

Bước 2: Kích hoạt tính năng Broadcast Mode.


Truy cập Start – Vmatrix Manager – Tools – Broadcast Mode:


Để kích hoạt giao diện Broadcast Mode ta lựa click chọn “START” – Xuất hiện thông báo xác nhận viêc kích hoạt nhấn – OK


  • Sau khi kích hoạt tính năng Broadcast Mode những thao tác làm việc trên máy chủ sẽ được chuyển tiếp dến các máy trạm Zero client S100
  • Lúc này mọi hoạt động của thiết bị ngoại vi kết nối với S100 sẽ bị vô hiệu hóa. Giúp việc trình chiếu nội dung sẽ không gặp trở ngại

Bước 3: Ngắt kết nối quá trình Broadcast Mode

Muốn kết thúc quá trình quảng bá màn hình máy chủ tới các máy chọn ta lựa chọn “STOP” Các user client sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.


  • Hình ảnh Demo        

Màn hình máy chủ (Server)

Lưu ý:

  • Quá trình làm việc với tính năng trình chiếu đồng loạt nhiều màn hình sẽ sử dụng tài nguyên của máy server. Số lượng S100 sẽ quyết định đến các thông số Ram, CPU, Cache….
  • Nên cần lựa chọn cấu hình máy chủ phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:26 08/05/2018
Seen: 128 times
Last updated: 22:26 08/05/2018