Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hướng dẫn cài đặt vMatrix

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 03:03 25/05/2018 235 lượt xem

I . Hướng dẫn cài đặt vMatrix

* Lưu ý : tắt ( hoặc  vô hiệu hóa ) chương trình diệt virus và Firewall ( tường lửa ) trước khi cài đặt vMatrix Server Manager. Sau khi cài đặt thành công , bạn có thể mở lại chương trình diệt virus và Firewall ( tường lửa)

1 ) Chạy chương trình vMatrix Installer.

2 ) Click Install để bắt đầu cài đặt

 

3 ) Trong quá trình cài đặt , vMatrix Installer sẽ phát hiện và yêu cầu cài đặt vài thành phần trên máy chủ ( nếu có) . Nếu xuất hiện bảng thông báo , xin vui lòng click vào OK để chấp nhận.
Đối với hệ điều hành  Windows XP , chúng ta có thể cài đặt bằng tay các chương trình bên dưới:

 

4) Trong quá trình cài đặt , bạn sẽ nhận được thông báo cài đặt drivers , click vào ” Install

 

5) Khi cài đặt hoàn tất , bạn sẽ được hỏi lựa chọn ngôn ngữ  cho vMatrix Server Manager.
Lựa chọn ngôn ngữ và click “NEXT“. ( Lựa chọn này sẽ không xuất hiện vào lần sau , nhưng bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ trong vMatrix Server Manager).

 

6 ) Lựa chọn phân vùng ổ đĩa mà người sử dụng lưu trữ dữ liệu . ( Không chọn phân vùng hệ điều hành hoặc chương trình đã được cài đặt) . Sau đó click ” NEXT” . ( Lựa chọn này sẽ không xuất hiện vào lần sau , nhưng bạn cũng có thể thay đổi trong vMatrix Server Manager).

 

7) Lựa chọn phân vùng mà bạn có thể nhìn thấy sau đó chọn ” NEXT “. Không chọn phân vùng đã được đánh dấu sẵn (phân vùng lưu trữ người dùng).

 

8) Chọn ” Don’t need confirmation ” nếu không muốn đặt mật khẩu.

Chọn ” Need confirmation ” nếu muốn đặt mật khẩu . Sau đó đặt mật khẩu ở mục SA password.

 

9) Click “Completed” để hoàn thành quá trình cài đặt.

 

10 ) Click ” YES ” khi yêu cầu khởi động lại.

 

Lưu ý : Nếu xảy ra sự cố sau khi cài đặt vMatrix Server Manager.
Hãy thử gỡ bỏ vMatrix Server Manager và bất kỳ phần mềm diệt virus hoặc bảo mật nào, sau đó cài đặt lại Vmatrix Server Manager.

Nếu hệ thống ổn định sau khi cấu hình , bạn có thể cài đặt lại phần mềm diệt virus ( nếu muốn).

 

II. Cài đặt nhiều người sử dụng cho Vmatrix.

Option 1 : Cài đặt RDP Wrapper

1) Tải file RDPWrap.zip sau đó giải nén ra. Chạy file install.bat sau đó bấm phím bất kỳ ( bảo đảm chương trình diệt virus đã được tắt trước khi cài )

 

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:03 25/05/2018
Seen: 235 times
Last updated: 03:03 25/05/2018