Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cảnh báo về update software Anti-virus khi sử dụng Vmatrix

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 23:08 25/05/2018 99 lượt xem

Gần đây, vCloudPoint đã được báo cáo bởi khách hàng  rằng người dùng máy tính để bàn từ xa không đăng nhập được sau khi họ cập nhật phần mềm chống virus trên máy chủ vMatrix. Nhóm kỹ thuật vCloudPoint đã xác nhận vấn đề này và đề nghị khách hàng của vCloudPoint, những người gần đây có kế hoạch cập nhật phần mềm chống vi-rút, phải có biện pháp phòng ngừa trước khi cập nhật.

Phần mềm chống vi rút được biết đến: Quck Heal, Seqrite được biết đến là phần mềm chống vi rút có cập nhật gần đây sẽ gây ra sự cố. Có khả năng với một số phần mềm chống vi-rút khác.

Nguyên nhân: Sau khi cập nhật, phần mềm chống vi-rút đã nhầm lẫn xóa tệp dịch vụ đầu cuối của Windows. Dịch vụ Đầu cuối (còn gọi là Remote Desktop) là dịch vụ lõi của Windows cung cấp khả năng lưu trữ nhiều phiên khách hàng đồng thời. Dịch vụ đầu cuối là truy cập cơ bản của Dịch vụ Máy chủ vMatrix và để kết nối người dùng khách hàng đến các phiên máy tính để bàn của họ. Nếu dịch vụ đầu cuối không hoạt động, không thể thiết lập kết nối giữa người dùng máy khách và máy tính để bàn.

Phương pháp dự phòng: Thêm vMatrix Server Manager vào danh sách trắng của phần mềm chống virus.

Giải pháp khi đã bị sự cố trên : Nếu bạn đã cập nhật phần mềm chống vi-rút và đang gặp sự cố, cách duy nhất để khắc phục nó là sửa tệp Remote Desktop hoặc cài đặt lại hệ thống Windows.
Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 23:08 25/05/2018
Seen: 99 times
Last updated: 23:08 25/05/2018