Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

This question has been included in the official documentation.

0

Trần Quốc Toản

--Trần Quốc Toản--

2520
| 1 1 2
Việt Nam
--Trần Quốc Toản--
Trần Quốc Toản
Mở 03:10 02/05/2018

S100 là thiết bị zero client chạy dựa trên máy chủ vật lý.Vì vậy việc xây dựng máy chủ (Server) rất quan trọng nhằm đáp ứng user và yêu cầu công việc của họ

Dưới đây sẽ là một số hướng dẫn cách xây dựng một máy chủ vật lý hoàn chỉnh phù hợp với từng số lượng user.

Link cấu hình my chủ đề nghị

Link danh sách thiết bị phần cứng tương thích

Lưu ý:  Cấu hình dưới đây chỉ là cấu hình tham khảo theo khuyến cáo của nhà sản xuất,IT cần nắm rõ nhu cầu của user khi bắt đầu đưa vào triển khai.

A.Hệ điều hành:

Ứng dụng vMatrix manager cần để chạy thiết bị S100 phù hợp với các hệ điều hành sau đây:

 1. Microsoft Windows XP SP3 Pro 32-bit (excluding Home Basic)
 2. Microsoft Windows 7 32-bit & 64-bit (excluding Home Basic)
 3. Microsoft Windows 8 32-bit & 64-bit (excluding Starter)
 4. Microsoft Windows 8.1 32-bit & 64-bit (excluding Starter)
 5. Microsoft Windows 10 32-bit & 64-bit (excluding Starter and Insider)
 6. Microsoft Windows Server 2003  32 bits
 7. Microsoft Windows Server 2008R2
 8. Microsoft Windows Server 2012
 9. Microsoft Windows Server 2012R2
 10. Microsoft Windows Multipoint Server 2011
 11. Microsoft Windows Multipoint Server 2012

Lưu ý: Không nên dùng hệ điều hành 32 bit bời vì chỉ nhận được 3.2 gb

B.Hardware:

Hướng dẫn sơ bộ dưới đây cung cấp một điểm khởi đầu ước tính từ đó các quản trị viên có thể kiểm tra và, nếu cần, điều chỉnh các chi tiết kỹ thuật phần cứng của hệ thống máy chủ lưu trữ đã chọn của họ. vCloudPoint khuyên bạn nên luôn kiểm tra môi trường trước khi triển khai để đảm bảo nó đáp ứng được mong đợi của bạn.

CPU2.5 users per thread/core of a 3.6GHz, 22nm,1150 pin CPU (e.g.: i7-4790)
Memory1.5GB per task user running office, browser, messenger, video on VLC player, etc.
2GB per power user running Photoshop, Illustrator, Auto-CAD, etc.
StorageSSD  for   system and  program files  +  HDD  for   user data;  Storage size  to be determined by actual needs.
Network Average 15Mbps per user within LAN (a single users may consume up to 30Mbps).

Luôn dự trữ nhiều tài nguyên hơn cho máy chủ lưu trữ, ví dụ: bộ nhớ 32GB để lưu trữ 20 người dùng nhiệm vụ = 1.5GB

Chú thích:Mỗi người dùng * 20 người dùng + thêm 2 GB cho chính máy chủ.

Sơ bộ cho thấy sử dụng tài nguyên trung bình của người dùng đồng thời làm việc theo độ phân giải máy tính để bàn là 1366 * 768; Hãy nhớ rằng việc sử dụng tài nguyên sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ phân giải máy tính để bàn và thói quen sử dụng trung bình của những người dùng đó.

C.Cấu hình khuyến nghị cho từng số lượng user.

Lưu ý:Cấu hình dưới đây chỉ là tối thiểu ( minium) người quản trị cần nắm rõ thông tin sử dụng trung bình của những người dùng đó  tại một máy để có thể xây dựng máy chủ vật lý chính xác và hiệu quả hơn.

Mọi tư vấn yêu cầu dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo

 • Cấu hình cho 5 user:
ComponentsMinimum Requirements
CPUIntel i5-4460 or equivalent that supports 10 (12)G Max. memory.
Memory10G (for task users) or 12G (for power users); Compatible with CPU (DDR3).
Storage7200rpm hard drive (storage size to be determined by actual needs).
MainboardCompatible with CPU and memory (LGA1150; DDR3, 10/12G or above Max. memory support); Gigabyte LAN controller.
 • Cấu hình cho 10 user:
ComponentsMinimum Requirements
CPUIntel i5-4690K or equivalent that supports 18 (22)G Max. memory.
Memory18G (for task users) or 22G (for power users); Compatible with CPU (DDR3).
StorageSSD plus  HDD (storage size to be determined by actual needs).
MainboardCompatible with CPU and memory (LGA1150; DDR3, 18/22G or above Max. memory support); Gigabyte LAN controller.
 • Cấu hình cho 15 user:
ComponentsMinimum Requirements
CPUIntel i5-6600K or equivalent that supports 26 (32)G Max. memory.
Memory26G (for task users) or 32G (for power users); Compatible with CPU (DDR4).
StorageSSD plus  HDD (storage size to be determined by actual needs).
 • Cấu hình cho 20 user:
  ComponentsMinimum Requirements
  CPUIntel i7-6700 or equaivalent that support 32 (42)G Max. memory
  Memory32G (for task users) or 42G (for power users); Compatible with CPU (DDR4).
  StorageSSD plus  HDD in RAID (storage size to be determined by actual needs).
  MainboardCompatible  with  CPU  and memory (LGA1151;  DDR4,  32/42G or  above Max. memory support); Gigabyte LAN controller.
  CPU CoolerEfficient cooling; Compatible with CPU
 • Cấu hình cho 25 user:
CPUIntel i7-6700K or equivalent that supports 40 (52)G Max. memory.
Memory40G (for task users) or 52G (for power users); Compatible with CPU (DDR4).
StorageSSD plus  HDD (storage size to be determined by actual needs).
MainboardCompatible with  CPU and memory (LGA1151; DDR4, 40/52G or  above Max. memory support); Gigabyte LAN controller.
CPU CoolerEfficient cooling; Compatible with CPU (LGA1150, separate puchase).
Power450W.
CaseCompatible with mainboard and CPU cooler.
 • Cấu hình cho 30 user :
ComponentsMinimum Requirements
CPUIntel i7 5820k or equivalent that supports 48 (62)G Max. memory.
Memory48G (for task users) or 62G (for power users); Compatible with CPU (DDR4).
StorageSSD plus  HDD in RAID (storage size to be determined by actual needs).
MainboardCompatible  with  CPU  and  memory (LGA2011-  v3;  DDR4,  48/62G  or   above  Max. memory support); Gigabyte LAN controller.
CPU CoolerEfficient cooling (separate puchase); Compatible with CPU (LGA2011- v3).
Power500W.
 • Cấu hình cho 35 user:
ComponentsMinimum Requirements
CPUIntel Xeon E5-2620 v3 *2 or equivalent that supports 48(62)G Max. memory.
Memory48G (for task users) or 62G (for power users); Compatible with CPU (DDR4).
StorageSSD plus  HDD in RAID (storage size to be determined by actual needs).
MainboardCompatible  with  CPU  and  memory (LGA2011-  v3;  DDR4,  48/62G  or   above  Max. memory support); Gigabyte LAN controller.
CPU CoolerEfficient cooling (separate puchase); Compatible with CPU (LGA2011- v3).
Power500W.
 • Cấu hình cho 40 user:
ComponentsMinimum Requirements
CPUIntel Xeon E5-2630 v3 *2 or equivalent that supports 64 (82)G Max. memory.
Memory64G (for task users) or 82G (for power users); Compatible with CPU (DDR4).
StorageSSD plus  HDD in RAID (storage size to be determined by actual needs).
MainboardCompatible  with  CPU  and  memory (LGA2011-  v3;  DDR4,  64/82G  or   above  Max. memory support); Gigabyte LAN controller.
CPU CoolerEfficient cooling (separate puchase); Compatible with CPU (LGA2011- v3).
Power500W
 • Cấu hình cho 50 user:
ComponentsMinimum Requirements
CPUIntel    E5-2640 v3 *2 or equivalent that supports 78 (102)G Max. memory.
Memory78G (for task users) or 102G (for power users); Compatible with CPU (DDR4).
StorageSSD plus  HDD in RAID (storage size to be determined by actual needs).
MainboardCompatible  with  CPU  and memory (LGA2011-  v3;  DDR4,  78/102G or  above Max. memory support); Gigabyte LAN controller.
CPU CoolerEfficient cooling; Compatible with CPU (Socket 2011-  v3).
Power550W
 • Cấu hình cho 60 user:
ComponentsMinimum Requirements
CPUIntel    E5-2660 v3 *2 or equivalent that supports 92 (122)G Max. memory.
Memory92G (for task users) or 122G (for power users); Compatible with CPU (DDR4).
StorageSSD plus  HDD in RAID (storage size to be determined by actual needs).
MainboardCompatible  with  CPU  and memory (LGA2011-  v3;  DDR4,  92/122G or  above Max. memory support); Gigabyte LAN controller.
CPU CoolerEfficient cooling; Compatible with CPU (Socket 2011-  v3).
Power550W.


Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

3 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:09 02/05/2018
Seen: 270 times
Last updated: 04:55 10/07/2018