Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tạo một link chia sẽ public trên NAS Synology ?

By
Mai Thành Dương
on 03:19 02/08/2018 58 lượt xem

Đây là một cách tạo một liên kết Public trên NAS Synology. NAS của bạn phải chạy DSM 5 + cho bài viết hướng dẫn này.

Các bạn làm theo các bước sau đây:

1. Log into DSM.
2. Control Panel > QuickConnect:


3. Enable QuickConnect > Set Your Email > Set Your QuickConnect ID > Apply. 4. Lưu ý địa chỉ DSM của quý khách . Địa chỉ này sẽ là địa chỉ tĩnh sau này. Tôi khuyên bạn nên sao chép và dán một nơi nào đó . Địa chỉ DSM sẽ là http://QuickConnect.to/yourquickconnect.

5. Vào File station và kích chuột phải vào tập tin bạn muốn chia sẻ> Share File Links:


6. Cấu hình theo tùy chọn của bạn  và click“Sharing Link” and nhấn “OK.”7. Tập tin share bởi link liên kết sẽ có các dạng như sau :

QuickConnect Link:

\http\:\/\/QuickConnect\.to\/yourquickconnect\\\

Sharing\ Link\:\\

\http\:\/\/192\.168\.1\.13\:5000\/fbsharing\/ux5lmP74\\\

Working\ public\ link\:\\

\http://QuickConnect.to/yourquickconnect/fbsharing/ux5lmP74

 

Như vậy là đã hoàn thành việc tạo link chia sẽ public, các bạn đọc kỹ hướng dẫn và làm theo từng bước nhé

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:19 02/08/2018
Seen: 58 times
Last updated: 03:19 02/08/2018