Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Tại sao tôi nhận được lỗi “error16” khi tôi cố gắng nâng cấp DSM?

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 03:15 29/05/2018 87 lượt xem

Thông báo lỗi này xảy ra khi hệ thống phân vùng Synology DiskStation (nơi DSM được cài đặt)không đủ lớn cho DSM mới . Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách định dạng tất cả các đĩa cứng trên DiskStation của bạn và cài đặt lại DSM mới nhất.

Hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập DSM với tài khoản admin.
  2. Tới Main Menu > Backup and Restore để sao lưu dữ liệu của bạn và cấu hình hệ thống.
  3. Tới Main Menu > Control Panel > Restore Defaults và chọn Định dạng đĩa cứng và khôi phục lại các thiết lập mặc định .
  4. Khởi động Synology Assistant để cài đặt DSM mới nhất. Hãy tham khảo “Hướng dẫn cài đặt nhanh” trong đĩa cài đặt để biết thêm thông tin.
  5. Đăng nhập DSM với tài khoản admin.
  6. Tới Main Menu > Storage Manager để tạo một phân vùng mới trên DiskStation của bạn.
  7. Tới Main Menu > Backup and Restore để khôi phục lại dữ liệu của bạn và cấu hình hệ thống.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 03:15 29/05/2018
Seen: 87 times
Last updated: 03:15 29/05/2018