Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.


0

Nguyễn Hữu Tùng

--Nguyễn Hữu Tùng--

5068
| 1 1 2
Ho Chi Minh, Việt Nam
--Nguyễn Hữu Tùng--
Nguyễn Hữu Tùng
Mở 00:45 08/05/2018

Để thêm Surveillance Station vào các trang tin cậy của Internet Explorer, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

Trong Internet Explorer, nhập NAS của bạn Synology NAS hoặc QuickConnect ID vào thanh địa chỉ và đi đến Surveillance Station .

Nhấp vào Công cụ hoặc biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải của Internet Explorer, rồi nhấp vào Tùy chọn Internet .


Đi tới tab Bảo mật , nhấp vào Trang web đáng tin cậy > Trang web .


Nhấp vào Thêm để thêm địa chỉ IP của NAS Synology của bạn và nhấp vào Đóng để lưu các thay đổi.Lưu ý: Để sử dụng giao thức HTTPS, đánh dấu vào hộp kiểm Yêu cầu xác minh máy chủ (https: ) cho tất cả các trang web trong vùng này .

Tải lại trang web và bạn sẽ được nhắc cài đặt plugin Surveillance Station.


Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 00:43 08/05/2018
Seen: 119 times
Last updated: 00:45 08/05/2018