Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm thế nào để sử dụng iSCSI trên Máy tính Mac ?

By
Mai Thành Dương
on 03:05 02/08/2018 25 lượt xem

Bài viết này hướng dẫn các bạn gắn mục tiêu iSCSI trên Mac

Bước 1:

Vào thời điểm bài viết này đã được viết, không có phần mềm iSCSI Initiator mang nhãn hiệu Apple cho hệ điều hành Snow Leopard hoặc các hệ thống Leopard.  Hướng dẫn này sẽ sử dụng một iSCSI Initiator có sẵn \ở đây.

* Mở iSCSI globalSAN từ System Preferences