Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng các ứng dụng của Google Chrome cho Note Station ?

By
Mai Thành Dương
on 02:46 02/08/2018 44 lượt xem

1. Trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn sử dụng các ứng dụng Chrome cho Note Station, chắc chắn rằng bạn đã hoàn thành các nhiệm vụ sau đây:

  • Cài đặt và thiết lập Note Station trên Synology NAS
  • Cài đặt trình duyệt web Google Chrome trên máy tính của bạn và được mở lên.

2. Cài đặt ứng dụng của Google Chrome cho Note Station

  1. Sau khi bạn đã khởi chạy trình duyệt Chrome.
  2. Nhấp vào Thanh CHROME > Thêm ứng dụng . Ứng dụng Chrome này sẽ được cài đặt trên trình duyệt Chrome.