Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Có thể làm gì để khắc phục sự cố cài đặt DSM?

By
Mai Thành Dương
on 22:22 03/08/2018 52 lượt xem
Các nguyên nhân phổ biến gây ra các vấn đề cài đặt DSM thường nằm trong các chương trình bảo mật / tường lửa được cài đặt trên máy PC, kết nối mạng, ổ cứng bị hỏng hoặc phân vùng đĩa.Để giải quyết vấn đề cài đặt, hãy thực hiện theo các bước sau:
  1. Chạy quét toàn bộ đĩa trên tất cả các ổ đĩa cứng trên máy tính sử dụng công cụ chẩn đoán của nhà sản xuất để xác định xem ổ đĩa có hoạt động tốt hay không. Dưới đây là một vài công cụ để bạn tham khảo:
  • WD HDD (Lifeguard)
  • Seagate HDD (SeaTools)
  • Hitachi HDD (Kiểm tra sức khoẻ)
  1. Sau khi quá trình quét xong, hãy thử định dạng đĩa trên máy tính Windows trước rồi đặt chúng vào NAS Synology của bạn.
  1. Kết nối trực tiếp NAS Synology với máy tính của bạn sử dụng cáp Ethernet mà không qua router.
  1. Cài đặt DSM trên NAS Synology của bạn với Trợ lý Synology.
Lưu ý:  ZoneAlarm và Kaspersky đã ngăn chặn sự kết nối giữa Synology Assistant và NAS Synology của bạn ngay cả khi dịch vụ tường lửa bị tắt. Hãy đảm bảo rằng bất kỳ phần mềm bảo mật nào khác đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn trong quá trình cài đặt DSM hoặc khi chương trình Synology Assistant đang chạy.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 22:22 03/08/2018
Seen: 52 times
Last updated: 22:25 03/08/2018