Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Cách thiết lập Google Cloud Print trên NAS Synology

By
Nguyễn Hữu Tùng
on 00:51 08/05/2018 103 lượt xem

Đầu tiên kết nối máy in vào cổng USB của NAS Synology và hoàn thành thiết lập.

Đăng nhập vào DSM bằng tài khoản thuộc nhóm quản trị viên .

Vào Control Panel > External Devices .

Đi tới Máy in , chọn máy in của bạn và sau đó nhấp vào Google Cloud Print .

Trong cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào Đăng nhập và nhập thông tin đăng nhập Tài khoản Google của bạn. Tiếp tục xác thực giữa Google Cloud Print và NAS Synology của bạn.


Trở lại Máy in , và chuyển tới Printer Manager > Set Up Printer .

Chọn Bật Google Cloud Print và chọn model và trình điều khiển máy in của bạn từ trình đơn thả xuống. Bạn cũng có thể chọn kiểm tra hộp được đánh dấu Enable fit to to page để tự động quy mô công việc in của bạn lên kích thước giấy in.

Nhấp vào Save và sau đó Close. Bây giờ, bạn có thể in tài liệu từ các ứng dụng của Google bằng cách sử dụng máy in kết nối với NAS Synology của bạn.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Bắt đầu

Asked: 00:51 08/05/2018
Seen: 103 times
Last updated: 00:51 08/05/2018